PHỞ - BEEF NOODLE SOUP

*

PHỞ Brisket - Phở gầu  $12.50

*

PHỞ Meat ball - Phở bò viên  $12.50

*

PHỞ Combo  -   Pho gau bo vien $13.50  

Boba Drinks

*

Green Tea Boba    $4.95

*

Thai Tea Boba   $4.95

*

Milk Tea Boba   $4.95

*

Vanilla Boba   $4.95

*

Mango Boba   $4.95

IN HOUSE SPECIALTY

*

Roasted brisket - Bò gầu nướng -  $20 per lb

*

  Grilled pork  - Thit nuong - $15 per lb

*

Pork pastry - Bánh Pa tê sô - $1.95 ea

*

Cream puff - Bánh xu kem - $1.95 ea

CÀ PHÊ - COFFEE

*

Cà phê đen đá   $4.95

Ice black coffee

*

Cà phê sửa đá   $4.95

Ice milk coffee

BANH MI - SANDWICHES 

*

Bánh mì thịt nướng   $5.75

Grilled pork sandwich

*

Bánh mì gà nướng   $5.75

Grilled chicken sandwich

*

Bánh mì chả lụa   $5.75

Vietnamese ham sandwich

*

Bánh mi xíu mại   $5.75

Vietnamese meat ball sandwich

*

Bánh mì đặc biệt   $5.95

Combination (Cold cut) sandwich

*

Roasted brisket sandwich    $6.75

Cilantro

Pickle Carot & Daikon

Cucumber

Jalapeno

Liver pate

Premium Mayo

Meat ball

Vietnamese ham

Grilled pork

Roasted brisket

Grilled chicken

Honey Ham - V.ham 

Pork pate

Combination